واجب میباشد تا تحقیقات کافی را انجام ردهیدو تماما آگاهانه بهترین جراح را به جهت انجام فعالیت ژنیکوماستی انتخاب نمایید تا سبب ساز به درمان قطعی و بدون دلایل شود. در اکثر اوقات موارد، بافت متورم پستان فارغ از معالجه کاسه شش ماه تا دو سال برطرف خواهد شد. بهترین روش درمانی بزرگی بافت سینه در مردان جراحی است که به معالجه قطعی و برطرف شدن قطعی همین عارضه می انجامد. جراحی بزرگی پستان در مردان یک روش جراحی تماما معمولی و بی خطر است. در این نوشته عملکرد بر همین شده تا برای اشخاصی که قصد جراحی ژنیکوماستی دارند، داده ها کاملی را ارائه دهد. جراحی برای مردانی که چاقی مفرط دارند، یا این که مردانی که بیشتر وزن داشته ولی هنوز برای اصلاح مشکلشان از شیوه ورزش یا کمتر وزن مبادرت نکردهاند توصیه نمیشود. یک عدد دیگر از سوالات همگانی مراجعه کنندگان همین هست که ژنیکوماستی اهمیت ورزش و رژیم غذایی قابل درمان است؟ پاسخ همین سوال می تواند مثبت باشد، اما احتمال سرطان پستان در میان مردان مثل زنان شایع نبوده و ماهیت بافت سرطانی متفاوت از بافت ژنیکوماستی در مردان است. آیا سرطان سینه در مردان هم وجود دارد ؟ در شرایطی که ژنیکوماستی دردناک باشد و یا این که مریض از ظاهر آن ناراضی باشد نیاز به معالجه خواهد داشت که بهترین معالجه این بیماری جراحی است. در صورتی که قرار باشد بیماری را دارای تکنیک دست کم برش و نوسازی فوری جراحی نماییم که اکثر زمان ها جراحی به همین رخ است، یکی از از محدودیت های ما پوست های ریلکس شده است که میزان مرغوب بودن جراحی را کمتر می دهد، ما مجبور می شویم از برش های طولانی تر و برش های عمده برای حذف پوست gynecomastia 6 months post op بیشتر به کارگیری کنیم. اما اگر این جراحی بوسیله شخصی غیر کارشناس و غیر بنیادین ترین طریق ها شکل بگیرد ممکن می باشد حیاتی خطراتی نظیر عدم تقارن سینه ها، لخته شدن خون از فی مابین روفتن احساس نوک سینه ها و از میان رفتن همیشگی بافت چربی روبه رو شوید. جراحی می تواند یک روش کار همیشگی و همچنین سرعت بالا به جهت همین بیماری باشد به صورتی که سرانجام آن آن گاه از جراحی به طور کامل معلوم است. کار ژنیکوماستی، یک جراحی مرسوم هست و عاملی به جهت نگرانی برای انجام جراحی وجود ندارد. از 2 هفته قبل مصرف هرگونه قرص یا مکمل رژیمی را قطع کنید زیرا ممکن است بر بیهوشی، فشار خون و ضربان قلب اثر بگذارد. می توانید از تجربیات اطرافیان و بیماران دیگر نسبت به پزشک باخبر گردید تا بتوانید به خوبی پزشک گزینه نظر را تعیین کنید. در لحاظ داشته باشید برای انجام جراحی، اهمیت اعتنا به حساسیتی که بافت سینه داراست اضطراری است، هزینه جراحی را به تیتر حق تقدم برای انتخاب دکتر معالج مورد نظر در نظر نگیرید. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه gynecomastia به این معنی که چی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر