کربنهای فعال گرانوله در تصفیه و بو زدایی از آب و مجزاسازی مواد از جریانهای آبی به ویژه در حوضچههای اختلاط پر سرعت کاربرد دارند. کربن فعال گرانوله اهمیت بعد ها 20×40 از ذراتی تشکیل شده است که عدد مش آنان در مقطع 20 تا 40 است و از الک استاندارد آمریکایی شماره 20 (قطر حفرات 0.84 میلیمتر) عبور می کند البته بر بر روی الک استاندارد شماره 40 (قطر حفرات 0.42 میلیمتر) باقی می ماند و عبور کربن فعال جامد نمیکند. یک گرم کربن فعال می تواند مساحت سطحی بیش از ۵۰۰m2 داشته باشد که این عدد می تواند به ۱۵۰۰m2 نیز برسد. این عد مقدار I2 جذب شده را بر حسب میلی گرم به ازای هر گرم کربن نشان میدهد. در عمل امکان ندارد که هر هفت خصوصیت ذکر شده در مادهای وجود داشته باشد. ذغالهای اکتیو حساس توجه به ابعادشان در مدلهای مختلف پودری (PAC)، گرانولی (GAC) و میلهای (EAC) در بازار موجود میباشند. مهمترین مزیت کربن فعال پودری مساحت سطحی بالای آن در واحد حجم است؛ اما باید توجه داشت که به دلیل ترازو ریز ذرات افت فشار متعددی تولید میشود. کربن فعال میلهای یا اکسترود ویژگیهایی مانند افت فشار کم، اقتدار مکانیکی بالا و مقدار گرد و غبار قلیل داراست و عمدتا برای جذب فاز گازی به کار گیری میشود. کربن فعال میلهای یا اکسترود یا مدادی به رخ استوانههایی هستند که قطری در حدود 0.8 تا 130 میلیمتر دارند. به طور کلی می توان گفت که ذرات کربن فعال پودری ابعادی کمتر از 1 میلیمتر دارا هستند و میانگین قطر آنان در حدود 0.15 تا 0.25 میلیلیتر میباشد. همین دسته از کربن به شکل استوانه میباشد و قطر آن 0.8 تا 130 میلی متر می باشد. کربن اکتیو گرانول سایز 40×20 از ذراتی تشکیل شده هست که در محدوده مش 20 تا 40 میباشند و از مش شماره 20 (0/84 میلیمتر) عبور می نمایند اما بر بر روی غربال استاندارد آمریکایی شماره 40 (0/42 میلیمتر) باقی می مثل و عبور نمی کنند. حال با طی کردن مراحلی که در بالا به آن اشاره کردیم همین عنصر تبدیل به کربن فعال می شود. کربن فعال در صنعت های خوراکی و بهداشتی کاربردهای مختلفی دارااست و اکنون در بازار نمونههای متنوعی از آدامس، خمیردندان و دهانشویههای زغالی به جهت سپید کردن دندان وجود دارد. اصلی رویش پر سرعت جوامع در قرن بیستم هم کربن فعال در صنایع گوناگون به طور گسترده مورد به کار گیری قرار گرفت. این کلر ممکن است بو و طعم نامطلوبی به آب بدهد؛ به جهت از دربین بردن این طعم و بو میتوان از فیلتر کربن فعال به کار گیری کرد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای کربن فعال خوراکی وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر