درصورتیکه تابلو سبک باشد و پیچیدگیهای کارگزاری زیادی نداشته باشد بهراحتی می توان محل نصب بازکرده و در جای دیگری نصب کرد. این تابلوها خیر پیچیدگیهای نصب تابلوهای ال ای دی و تلویزیون شهری را دارا هستند و نه وزن سنگین آنان را. همانطور که گفته شد تابلوفلکسی نسبت به تابلوهای ال ای دی و تلویزیون شهری عمر بالاتری دارند. همانطور که گفته شد همین گونه لولهها بهعنوان نگهدارنده برای اشکال کابلهای رسانا به کار گیری می شوند تا بتوانند آنان را در برابر عوامل بیرونی محافظت کنند. همانطور که قبلاً نیز گفته شد استفاده از نور مهتابی یا smd باعث جذابیت و چشمنوازی بخش اعظم تابلوفلکسی می گردد که ولی همین گزینه موجب ارتقاء بها تابلو نیز میشود. همچنین بها این تابلوها از تمامی تابلوهای تبلیغاتی شناختهشده و دارای کاهش است. مرسوم ترین دسته لوله فلکسی اساسی یک پوشش پلاستیکی PVC میباشد که به برهان انعطاف پذیری بالا معمولا برای عبور سیم ها و کابلها جهت کارگزاری دوربین مداربسته مورد استعمال قرار می گیرد ، همین گونه لوله به ادله داشتن روکش در گوشه و کنار های خارجی ومرطوب هم به کار می رود اما در به کارگیری های صنعتی و ساختمانی خوب تر میباشد از لوله های فولادی برق به کارگیری شود که به شکل روکار یا این که توکار قابل کارگزاشتن می باشند. مشتریان می توانند به جهت نصب اشکال لوله فلکسی از بست های لوله فلکسی لاله زار متناسب به کار گیری نمایند. درصورتیکه تعمیر تابلو در محل میسر نباشد باید تابلوفلکسی را از جای خود بازکرده به تابلوسازی برده و پس از تعمیر در تابلوسازی به محل برده و مجدداً کارگزاری شود. تعمیرات تابلوفلکسی به دو صورت در محل کارگزاشتن تابلو و یا در محل تابلوسازی انجام میشود. تابلوسازی مکاترونیک اگر از بین بردن نقص‌ تابلو در محل نصب مقدور باشد مبادرت به تعمیر تابلو در محل می‌کند و این نحوه البته هزینه کمتری را برای مشتری به یار دارد. به جهت مثال قیمت یک تابلوفلکسی حساس ترازو بیستوپنج مترمربع که بهصورت متوسط سال نیز قدمت می‌کند در حدود بیست میلیون تومان است.

ایندکسر