در غیر این صورت اقامت عمان به جهت هانواده متقاضی صادر نمیشود؛ چرا که تامین هزینههای زندگی و مخارج تحصیلی خانواده از با بالایی برخوردار است. مهم دقت به هزینههای زندگی در همین سرزمین به نسبت گران، در شکل تامین مخارج زندگی متقاضی میتواند معتبر اقامت خود و خانواده را تمدید کند؛ اما تمدید روادید و اقامت عمان به معنای اخذ اقامت دایم عمان نیست! به نسبت جمعیت و تقاضا، دانشگاههای متنوع و بسیاری در شهرهای همین کشور احداث شده است. علاوهبر این، به دست آوردن درآمد ارزی، آن نیز ریال عمان به تیتر یکی از ارزندهترین ارزهای جهان، حیاتی بسیاری برای ایرانیان دارد. احتمالا فرآیند کند انجام کارهای اداری در عمان برای ایرانیان ناآشنا نیست. فصل سوم – منطقه انحصاری اقتصادی و فلات مجموعه کشور ها ماده 14- حقوق و دستمزد حاکمه و صلاحیت در حوزه‌ انحصاری اقتصادی – حقوق و دستمزد حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی کشور‌ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می شود به توضیح تحت اعمال می گردد: الف – اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره همگی منابع طبیعی جاندار و بی جان بستر و زیربستر دریا و آب های روی آن و انجام بقیه فعالیت های اقتصادی مرتبط حساس بهره برداری از آب، باد و جریان های دریایی جهت تولید انرژی. متقاضی به ملازم خانواده (همسر و فرزندان پایین ۲۱ سال) می تواند زندگی در عمان را تجربه کند؛ البته به شرط آنکه مقدار درآمد ماهانه بالای ۵۰۰ ریال باشد! میهن زیبا و پادشاه نشین عمان از قرن 17 میلادی پادشاهی خودکفا و مستقل داشته است و در قرن 19 میلادی تبدیل به یکی از قدرتمند ترین کشورها شده بود البته در قرن بیستم میلادی این مرزو بوم به تدریج و ذیل تأثیر و نفوذ و چیرگی پادشاهی بریتانیا ، توان خویش را از دست داد و نظیر پیشین مستقل وجود ندارد ، عمان اهمیت این که لینک گسترده نظامی و سیاسی با آمریکا و بریتانیا دارااست ، اما سیاست خارجی آزادانه ای را اختیار کرده و نسبتاً کشوری بی طرف به شمار می رود که در چیزی دخالت نمی‌کند و اهمیت این که در خاور میانه است ، میهن بی کناره ای محسوب می شود ، در این سرزمین هم مثل کشورهای عربی دیگر در راستا خلیج فارس ، نفت ، منشا کلیدی درآمد مرزوبوم می باشد که آن را میفروشند و علاوه بر نفت ، کشاورزی و ماهیگیری نیز از گزاره منابع اهمیت درآمد در این مرز و بوم می باشند ، در سال های اخیر صنعت گردشگری عمان زیاد پیشرفت کرده و یکی دیگر از منابع عالی درآمد در این سرزمین به شمار می رود . بایستی دقت داشت که تنها اهمیت تحصیل قابلیت و امکان اخذ اقامت دایم عمان وجود ندارد؛ درخواست کننده اقامت عمان باید به مدت ۲۰ سال در خاک همین کشور کار و زندگی نماید تا جواز اقامت عمان را به دست آورد؛ لازم به ذکر می باشد که پاسپورت و حق شهروندی از همین نحوه به اتباع خارجی اعطا نمیشود. در این صورت، همراهان برای هر فعالیتی نیاز به جواز دارند؛ اعم از علم آموزی و کار. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط اساسی کجا و طرز استفاده از هتل سیتی سیزن عمان دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر