حضرت یوسف (ع) نبز خویش هم وصیت کرد که پس از مرگش در کنار پدرانش در فلسطین دفن شود، ولی پس از وفات او به وصیتش عمل نکردند و او را در مصر دفن کردند. زمانی که یعقوب، مردمان بنیاسرائیل را به آفریدگار مختص عالم فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار میدهد؛ خداوند کریم، نبی بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف را به وی عطا می نماید که در حسن و جمال، بینظیر است. وقتی که یعقوب علیهالسلام، مردمان بنیاسرائیل را به آفریدگار مختص دنیا فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار میدهد؛ پروردگار کریم، رسول بعدی را در نسل او قرار دیتا و یوسف علیهالسلام را به وی عطا میکند که در حسن و Yousef Asadi wikipedia جمال، بینظیر است. به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، روایات متعددی برای دوران و محل دفن حضرت یوسف (ع) آورده شده هست که هر کدام داستانهایی را ماجرا می‌کنند و از همین رو خبرگزاری آنا امروز قصد دارد تا شما را اصلی این روایات آشنا کند. پس از وفات حضرت یوسف (ع) هر گروهی میخواست لاشه او را در محله خود دفن نماید و در نهایت به جهت این که نزاعی پیش نیاید، او را در مصر در صندوقی از مرمر، در نیل دفن کردند. پس از چندی، برادران یوسف که به عشق و علاقه پدرشان نسبت به یوسف رشک میورزیدند، او را به صحرا برده و به چاه بدخواهی میافکنند؛ ولی معبود که اراده فرموده تا به واسطه یوسف، مردم را به رویه نجات و هدایت دعوت نماید؛ او را از پستی چاه رهانیده و بلندی رده و مرتبت عطا مینماید… پس از چندی، برادران یوسف که به عشق و علاقه پدرشان نسبت به یوسف رشک میورزیدند، او را به صحرا برده و به چاه بدخواهی میافکنند؛ ولی معبود که عزم فرموده تا به واسطه یوسف علیهالسلام، مردمان را به روش نجات و سوق‌دهی دعوت نماید؛ او را از پستی چاه رهانیده و بلندی منزلت و مرتبت عطا مینماید. حضرت یوسف( ع) از او پرسید:نامت چیست؟ احتمال دارد داستان حضرت یوسف از انداختنش به چاه و ماجرا عشق زلیخا به او و در زندان بودن و تعبیر خواب او و سپس وصال به مقام عزیز مصر را شنیده اید. زنان مصر این سخنان فریبنده را گفتند و فکر می کردند که اهمیت ان سخنان دل یوسف را تسخیر و هوای نفس او را تحریک نموده اند ولی یوسف در میان نوید و تهدید آشفته است؛ دربین وعده و وعید و امتناع سرگدان هست تا آنجا که ترسید وسوسه شیطان، جمال حقیقت را از نظرش پوشیده دارد. حضرت یوسف (ع) نیز بنا بر وصیت پدرش امر داد تا جسد او را به فلسطین برده و در آنجا دفن کنند. از آنجا که وعده الهی مدام همین بود که جهادکنندگان مخلص را کمک بخشد، یوسف را در این حال تنها نگذاشت و لطف حق به یاریش شتافت چنانکه قرآن می فرماید: «پروردگار او دعایش را مستحباب کرد و کید زنان را از وی بگردانید که به راستی او شنوا و داناست» (۴۲۰). در همین سریال ۴۶ بازیگر اصلی و بیش از ۱۵۰ بازیگر فرعی به ایفای نقش پرداختند. لیست اسامی ۴۵ بازیگر اساسی همین سریال به تفکیک نقش هایشان به توضیح زیر است. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد عمده در مورد یوسف اسدی آموزش لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر