یک برنامه جدید کارشناسان پزشکی را برای پاسخگویی به تماسهای بهداشت روان به جای پلیس می فرستدسیمون بویز از NBC News در حال بررسی دقیق برنامه آزمایشی جدیدی است که در نیویورک راه اندازی شده و به متخصصان پزشکی امکان می دهد به جای NYPD به 911 تماس بهداشت روان پاسخ دهند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>