[ad_1]

آنتونیا هیلتون و تریماین لی از NBC News در مورد تعطیلی بیمارستان تاریخی رحمت در شیکاگو و معنای آن برای جامعه سیاه پوست این شهر بحث می کنند.

[ad_2]

منبع: dastchin-khabar.ir

ایندکسر