پس از انجام همین عمل پروتز را در محل قرار داده شده بخیه می زنند و به همین ترتیب عمل جراحی تمام می شود. بخیه های زده شده در باطن دهان آن‌گاه از 10 روز خویش به خویش حل می شوند و نیازی به کشیدن آن ها نمیباشد ولی اگر از بخیه های بیرون دهانی به کار گیری شده باشد لازم است پس از مدت وقتی به وسیله پزشک کشیده شوند. غالبا بیمار بایستی آنگاه از گذشت 7 روز به جهت کشیدن بخیهها مبادرت کند. همگی از شایع ترین عوارضی است که تا کنون گزارش شده است اما به رخ موقت بوده و آن گاه از مدتی رفع شده است. به مدت 3 تا 4 هفته از فعالیتهای شدید جسمی اجتناب کنید. در صورتی که در باطن دهانتان آسیب وجود دارد، به طور منظم دهان خویش را بشویید یا آن‌گاه از هر وعده غذایی آب قرقره کنید. به طور منظم از پمادهای منحصربه‌فرد صورت به کار گیری نمایید و روی نواحی زیر درمان کمپرس سرد پروتز ثابت دندان فک بالا بگذارید. در صورتی که مریض بخواهد پروتز را از چانهی خویش بیرون کند، همین مدل پروتز به راحتی از چانه بیرون میشود. در همین دوران ممکن میباشد به بیمار توصیه شود از بریس های منحصربه‌فرد حفظ کننده در روزگار خواب استعمال شود تا بهاینترتیب قابلیت و امکان بهبود در شرایط دلخواه به بافتهای زنخدان و پروتز دادهشده و از جابجایی پروتز در محل چانه در طول یک‌سری هفته اول پرهیز گردد. به مدت 1 تا 2 هفته، به ویژه در هنگام خوابیدن سر خویش را بالا نگه دارید. از کار جراحی تبارک کردن چانه به منظور کامل کردن استخوان موجود در جلوی فک و ذیل دندان ها استعمال می شود لذا پروتز را در تحت پوست قرار می دهند و ظاهری قوی و مناسب به جهت فرد ساخت می کنند . دستورالعملهای توصیهشده آن گاه از کار را به توجه دنبال کنید. جایگذاری پروتز زنخدان می تواند ظاهر صورت فرد را به شدت زیر اثر گذاری خود قرار دهد و عمده جراحان عمومی می توانند این کار جراحی را برای اشخاص درخواست کننده که به دنبال ارتقا میزان و تصحیح ظواهر چانه خویش هستند، انجام دهند. ضروری است بیماران بدانند که هر عمل جراحی عوارض و خطرات یگانه خویش را دارد. ولی در صورتی که جراحی توسط دکتر متخصصی که تجربه بخش اعظمی در این زمینه دارد، انجام شود، عوارض آن به حداقل ممکن میرسد. در همین گونه عمل زیبایی شکل بیمار ممکن است دارای عوارضی باشد که به راحتی پس از مدتی از دربین خواهد رفت احساس آلرژی های پوستی، تورم ،درد و ورم و دلایل بیهوشی از جمله عوارض پس از جراحیجراحی پروتز صورت می باشد. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم پروتز چانه و فک چیست لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر