2 دسامبر به روزرسانی های Coronavirus: ایالات متحده بیشترین مرگ را از ماه ژوئن گزارش کرده است
اخباری از 2 دسامبر در مورد شیوع ویروس کرونا. روز سه شنبه ، ایالات متحده گزارش کرد 2380 مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا رخ داده است که بزرگترین مورد از 26 ژوئن در این کشور است.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>