منزل ای سازه کند. در این مطلب مجموعه ای از بهترین و جدیدترین نوشته ها و جملات زیبا و ناب دارای موضوع موفقیت و ساخت شوق و انگیزه را عده آوری می کنیم. در این مقاله گزیدهای از زیباترین جملات انگیزشی به جهت کپشن اینستاگرام را برایتان گردآوری کردهایم. البته همین حساس را می توانید در لحظه های دیگر زندگی نیز تجربه کنید. آرزو نکنید که ساده خیس بود، آرزو نمایید که شما بهتر می بودید! درس خواندن در موقعیت طبیعی فعالیت چندان معمولی ای نیست، و وقتی اساسی امتحانی مثل کنکور مواجه می شویم، یعنی حجم متعددی از درس یار کلیدی تاثیر همین آزمون بر بر روی آینده می تواند استرس و وحشت از همین آزمون را یکسری برابر کند. شکم گرسنه، جیب خالی و یه قلب شکسته بهترین درس های زندگی را به شما می آموزند. زندگی تاس عالی آوردن وجود ندارد ، تاس بد را خوب بازی کردن است. رویکرد آغاز کردن همین میباشد که کلام زدن را متوقف نمایید و انجام دادن را آغاز کنید! اگر حقیقتا بخواهید کاری را انجام بدهید راهش را و در صورتی که نخواهید آن را انجام دهید، بهانه اش را پیدا می کنید. تفاوت بین چیزی که هستید و چیزی که می خواهید باشید در کاری هست که انجام می دهید. اگر دلداده کاری که انجام می بدهید باشید، شما برنده خواهید شد. اشخاص چیره کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق قصد انجامشان را ندارند! آن هایی که می ترسند خودشان آزمون کنند و آن هایی که می ترسند شما برنده شوید. خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان خوبتر گردید، کارایی نمایید از خودتان خوبتر گردید . هیچ چیز به سادگی موفقیتآمیز نخواهد بود مگر اینکه دست به کار شوید و عملکرد کنید. باید برای رؤیای خویش کارایی کنید. همینطور می توانید جملات انگیزشی را در در بین صفحات برنامه ریزی خود بنویسید و هربار هنگام چک کردن کردن برنامه های خود، اصلی دیدن انها انگیزه خود را دو چندان کنید. گفت: جواب دو واژه و کلمه است! از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود پیروزی و پیشرفتی پهناور است. اجازه ندهید که دیروز اکثر از امروز مورد توجه قرار گیرد. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد متن انگیزشی دخترانه کوتاه لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر