تیغه های به فعالیت رفته شده در دمپر اساسی پر‌نور شدن رشته همزمان شروع به گشوده شدن میکنند و مهم خاموش شدن حرفه بسته می‌شوند و راه ارتباط بیرون به داخل مسدود می شود و از رخنه گرد و غبار و الودگی به محفظه پرهیز می شود و همچنین مانع ورود حشرات و پرندگان و یا این که حیوانات به داخل میشوند. به جهت همین کار میتوانید به دفترچه راهنمای یخچال فریزر مراجعه کرده یا این که از مدل نوشته شده روی محصول خود عکس بگیرید. تیغه های تعبیه شده در دمپر اصلی فعال شدن حرفه به طور همزمان آغاز به گشوده شدن خواهند کرد و دارای غیرفعال شدن رشته بسته خواهند شد و شیوه ارتباط بیرون به داخل مسدود خواهند شد و از ورود گرد و خاک و الودگی به مکان پرهیز می کنند و هم مانع ورود حشره و پرندگان و یا این که حیوانات به داخل خواهند شد. درصورتیکه تیغه های دمپر موازی باشند؛ به زمان باز شدن حالت شیب دار خواهند داشت. همین دسته به صورت تماما یک طرفه فعالیت مینماید بدین رخ که در رخ روشن بودن سیستم جریان هوا به ادله دارا بودن اهرم های مخصوص دمپر گشوده شده و جریان هوا به گردش خواهد پرداخت و در رخ جدا سیستم جریان هوا همین دمپر به شرایط بسته در آمده و مانع گردش هوا می گردد . در حقیقت دمپر ضد حریق از وارد شدن دود به قسمت های بعدی پرهیز به کار می آورد. پره های تعبیه شده در دمپرهای ضد منفجر شدن از گونه ضد خوردگی و متناسب اختصاصی موقعیت های صنعتی خواهد بود. دمپرهای ضد حریق: تجهیزاتی هستند که به جهت در دست گرفتن آتش بکار می­روند که در سیستم های گرمایشی، ونت ها و تهویه هوا به خواسته جلوگیری از توسعه آتش گزینه به کار گیری قرار می گیرند. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم خرید دمپر کانال لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر